Fuglesø set fra syd

Maleri nr. 249. Malet 1937.
Tilhører Stenløse Lokalarkiv.
Billedt viser Fuglesø syd for Søsum, set fra sydsiden. Maleren har stået stik nord for gården Hulehøj.
Fotos af søen som den ser ud nu (november 2019) ses herunder (tre fotos ordnet fra vest mod øst).

  
Da søen nu er meget mere tilgroet med rørskov langs bredden, er det ikke muligt at se ud over søfladen på samme måde som Thorvald Larsen gjorde i 1937. De ovenstående fotos blev taget ved at kravle op på et væltet træ, hvorfra det var muligt at kigge hen over rørskoven. “Udsigten” fra det sted, hvor Thorvald Larsen har stået, ses på nedenstående foto.

Benzintanken i Veksø

Maleri nr. 251. Malet 1934.
Billedet foreligger desværre kun som sort/hvid fotografi, der er downloadet fra Stenløse Lokalarkiv.
Benzintanken blev oprettet i 1933, dvs. maleriet er malet kort efter at tanken blev etableret. Stedet er lidt øst for den nuværende UnoX-tank. Tanken lå på sydsiden af Frederikssundsvej, og motivet er set fra vest mod øst.

Mejeriet ved stationen

Maleri nr. 39. Malet 1937.
Bygningerne ligger lige over for Veksø Station. Der var mejeri og margarinefabrik. Den røde bygning bagest til højre er pakhuset ved Veksø Station. Forrest til højre er et hønsehus.
Margarinefabrikken har eksisteret langt op i tiden; men derefter blev stedet anvendt til Porcelæn-kakkelovnsværksted. Senest er bygningerne ombygget til andre formål.

Veksø gadekær, sommer

Maleri nr. 188. Malet 1918.
Veksø gadekær lå ved Kirkestræde, neden for Veksølund. På maleriet ses det fra nord mod syd. Ved den venstre bred ses sprøjtehuset, også kaldet frysehuset.
Maleriet er i privateje.
Situationen nu (november 2019) ses på fotografiet herunder. Der findes stadig en lille bygning på det sted, hvor frysehuset lå. Men selve gadekæret er forlængst forsvundet (det  blev fyldt op i 1949-1950), og der er i stedet bygget en bolig.

Sammenlign også med maleri nr. 176 af Veksø Gadekær.

Genforeningsstenen i Veksø bymidte

Maleri nr. 205. Malet 1943.
Fotografiet af maleriet er downloadet fra nettet (maleriet er til salg).
Trekanten med genforeningsstenen er ændret, og stenen er flyttet ind til siden ved flagstangen. I stedet er trekanten blevet sluttet til fortovet til højre, og der blevet plads til en lille trekantet parkeringsplads foran pizzeriaet. Fotoet herunder er fra 2017.

Det røde hus i maleriets forgrund er forlængst revet ned. Først var her en lokal filial af sparekassen SDS; senere er der bygget en bolig. I baggrunden ses på det tidspunkt (2017) stadig det lille udhus på ejendommen Smedestræde 9, jævnfør maleri nr. 198.

Starten af Slotsgyden

Maleri nr. 201. Malet 1942.
Desværre foreligger kun et sort/hvid fotografi af maleriet, hentet fra Stenløse Lokalarkiv.
Maleren er gået fra Veksø Bygade nogle få meter ind ad Egedalsvej / Slotsgyden, og har malet motivet derfra.
Fotografiet herunder viser samme sted nu (november 2019). Nogle af bygningerne er forsvundet siden billedet blev malet. Men man genkender stadig nogle detaljer øverst på husgavlen helt ude i venstre side, og to af husene i højre side findes også stadig.

Veksø bymidte, kig mod vest

Maleri nr. 253. Malet 1935.
Der foreligger desværre kun et sort/hvid fotografi af maleriet; det er hentet fra Stenløse Lokalarkiv.
Maleren har stået lige ud for det, der i dag er pizzeriaet, og kigget mod vest.
Herunder ses samme motiv nu (november 2019). I venstre side af vejen er rejsestalden ved kroen forsvundet; men husene i højre side af vejen kan genkendes.