Thorvald Larsen Selskabet

11056[1]

 

Vinteroversvømmelser i engområde; malet 1922.

Hvem var Thorvald Larsen?
Thorvald Larsen (1880 – 1947) var kunstmaler. Han boede det meste af sit liv på egnen nordvest for København, først (ca. 1911 – 1917)  i Måløv, og derefter (1917 – 1947) ved Løje sø syd for Veksø.Hans mange malerier er stort set alle malet udendørs. De viser landskaber og bymotiver. Han var i sin tid en anerkendt maler, som hvert år udstillede på Charlottenborg. Samtidig har hans billeder stor værdi som dokumentation for, hvordan landskaberne og byerne så ud, da alle hans malerier er nøjagtige til mindste detalje. Når man betragter malerierne, kan man dels glædes over deres kunstneriske kvalitet, og dels blive fascineret af, hvordan landskabet har ændret sig siden den gang. Et stort antal af hans malerier (p.t. lidt over 90 stk.)  opbevares af Thorvald Larsen Selskabet. Andre er i privat eje. Mange hænger stadig i hjem rundt omkring på den egn, hvor han boede.