Gården nord for Skelhøjgård

Maleri nr. 163. Malet 1922.
Gården nord for Skelhøjgård (nordkanten af Præstesø).
I dag resterer kun stuehuset (som ses med gavlen i venstre side). Huset er p.t. ret forfaldent. Nye ejere er ved at sætte den i stand. Der er vokset træer op foran gården, så den ikke længere kan ses fra Hovevej.

Se også her.