Veksø gadekær, vinter

Maleri nr. 176. Uden årstal. I privateje.
Bag det tilfrosne gadekær ses en lille bygning (frysehuset). Længere bagude anes Veksølund.
Fotografiet herunder (fra november 2019) viser omtrent samme sted. Gadekæret er fyldt op, og der er bygget en privat bolig. I baggrunden anes  Veksølund bag træerne.

Sammenlign også maleri nr. 188 af Veksø Gadekær.