Fuglesø set fra syd

Maleri nr. 249. Malet 1937.
Tilhører Stenløse Lokalarkiv.
Billedt viser Fuglesø syd for Søsum, set fra sydsiden. Maleren har stået stik nord for gården Hulehøj.
Fotos af søen som den ser ud nu (november 2019) ses herunder (tre fotos ordnet fra vest mod øst).

  
Da søen nu er meget mere tilgroet med rørskov langs bredden, er det ikke muligt at se ud over søfladen på samme måde som Thorvald Larsen gjorde i 1937. De ovenstående fotos blev taget ved at kravle op på et væltet træ, hvorfra det var muligt at kigge hen over rørskoven. “Udsigten” fra det sted, hvor Thorvald Larsen har stået, ses på nedenstående foto.