Maleriet der IKKE var fra den sønderjydske marsk

I efteråret 1987 oprettede Veksø Borgerlaug nogle lokale arbejdsgrupper om udviklingen af Veksø, herunder en gruppe, som skulle lave forslag om forvaltningen af de grønne områder omkring Veksø. Jeg (Kåre Fog) blev formand for den gruppe. Vi holdt møder på skift hos de forskellige medlemmer af gruppen, og et af møderne var derfor hos en lidt ældre dame, Karin Hilge, som boede i et af de nye huse i Korshøj. Hendes mand havde nogle år forinden været aktiv i oprettelsen af andelsboligforeningen Kildebo, som huset hørte til. Det har formentlig været i 1988.

Da mødet hos hende var slut, gik vi lige rundt i huset for at beundre de mange malerier, der hang på væggene. Pludselig stoppede jeg op ved et maleri og udbrød: ”Jamen, det er jo en Thorvald Larsen!”. ”Er det en kendt maler?”, spurgte hun. ”Nej”, svarede jeg, ”men han er her ude fra”. Det kunne nu ikke lige passe, sagde Karin Hilge. Maleriet var gået i arv igennem familien, og de havde altid forestillet sig, at billedet var fra den sønderjydske marsk. Man ser et vådt lavtliggende område i forgrunden, og bag det en bakke, hvor der ligger en gård på toppen af bakken. Hun mente bestemt, at det var en gård på et værft i den sønderjydske marsk.

Men jeg kunne straks se, præcis hvilken gård der var tale om, og vi aftalte, at hun en dag skulle tage sit maleri med i sin bil og køre ud til mig på Løjesøvej 15, hvor jeg boede dengang (det er den samme adresse, hvor Thorvald Larsen i sin tid boede). Vi gik så fra huset og ned til Værebro Å, hvor vi kunne gå et par hundrede meter hen langs åen, indtil vi stod præcis det sted, hvor Thorvald Larsen i sin tid må have stået med sit staffeli. Stedet kan identificeres præcis ud fra en sidegrøft til åen, der løber ud ved den modsatte åbred. Gården, der ligger på bakkedraget syd for åen, hedder Kastholm. Den har Thorvald Larsen malet flere gange, så vi ved, hvordan den så ud dengang.

Billedet blev malet i 1922. Siden kom det vistnok ind til København. Jeg har fået at vide, at billedet sandsynligvis er kommet i familien Hilges besiddelse i forbindelse med at Karin Hilges  mand, dennes far og dennes farfar havde en  skrædderforretning I Bredgade 76 i København. Thorvald Larsen har nok byttet maleri for tøj.

Men på forunderlig vis er det altså sket, at maleriet kom med familien Hilge tilbage til Veksø. En dag i 1988 kom det for en kort bemærkning tilbage til præcis det sted, hvor det 66 år tidligere var blevet malet.

Karin Hilge døde i 2014. Billedet er gået i arv til hendes sønnesøn og dennes kone. I oktober i år har de overtaget ejendommen Løjesøvej 13, og dér hænger maleriet nu. Så ikke blot er det vendt tilbage til Veksø. Det er vendt tilbage til Løjesøvej.

Herunder se først maleriet fra1922, og dernæst samme motiv fotograferet i 2016.
Maleriet har nr. 192 i vores arkiv.

Retur til “Historier om malerier”