Et maleri der kunne være gået tabt

Historien denne gang involverer Poul Andersen, som er æresmedlem af Thorvald Larsen Selskabet.

Poul Andersen blev lærling hos malermester Poul Larsen, Thorvald Larsens søn, fra 1957, og siden svend der, indtil han slog sig ned som selvstændig mester. Poul fattede interesse for Thorvald Larsens malerier. Igennem mange år har han systematisk forsøgt at opkøbe de Thorvald Larsen malerier, der kom på offentlig auktion, for at bringe dem tilbage til egnen. Nogle malerier har han solgt videre til lokale; andre har han haft liggende på et lager. Da Thorvald Larsen Selskabet blev stiftet i 2014, forærede Poul Andersen en samling på ca. 60 malerier til foreningen.


Det maleri, der ses her, viser krydset mellem Frederikssundsvej og Byvej i Stenløse. Det har nr. 247 i vores system og er malet i 1942. Dengang det blev malet, var der her en købmandshandel – det er den bygning, der ses i højre side. I baggrunden ses Stenløse Mølle. Herunder ses et fotografi af samme sted i dag. Den tidligere købmandsbygning eksisterer stadig, men er ikke længere købmandshandel. I øvrigt ser man, at husene langs Frederikssundsvejen er nogle andre end dengang; møllen er forsvundet for mange år siden.

Så vidt vi ved, har maleriet hængt i købmandens hus – Poul Andersen mener selv at have set det hænge der. Købmanden lod det gå i arv til sin datter. Denne datter kom på sine gamle dage på plejehjemmet Damgårdsparken, og hun tog så vidt vides maleriet med derhen. Datteren var barnløs, og hun skænkede, så vidt vi ved, maleriet til Damgårdsparken. Her har det hængt i mange år efter hendes død i korridoren ved en af indgangene.

Maleriet blev i sin tid affotograferet af nogen på Lokalhistorisk Arkiv i Ganløse, og det foto, der vises her, stammer derfra.

På et eller andet tidspunkt må nogen på plejehjemmet have omorganiseret og ryddet op. Dette maleri, og andre malerier, endte i et depotrum. En dag i 2020 henvendte plejehjemspersonalet sig til en marskandiser i Ølstykke for at få ryddet depotrummet, og marskandiseren købte malerierne.

Nu er det tilfældigvis sådan, at denne marskandiser kender Poul Andersen. Han var i sin tid ofte sammen med Poul Andersens søn, og netop derigennem fattede han interesse for at handle med malerier. Marskandiseren kunne se, at et af malerierne var et Thorvald Larsen maleri, og han ringede derfor til Poul Andersen. Poul kørte til Ølstykke for at se malerierne, og købte Thorvald Larsen maleriet. Han har nu skænket maleriet til sin datter, og hvor bor denne datter? Hun bor få husnumre fra bygningen på billedet. Så maleriet er omtrent vendt tilbage til, hvor det i sin tid hang.

Det er et vældigt held, at da Damgårdsparken ønskede at skille sig af med maleriet, kom det i hænderne på nogen, som vidste noget om Thorvald Larsen. Ellers kunne det risikere at være blevet smidt ud.

Der hænger mindst et billede mere af Thorvald Larsen på Damgårdsparken – nemlig det smukke billede, der ses på forsiden af denne hjemmeside. Vi ved ikke, om det maleri er i trygge hænder. Vi har forsøgt at kontakte Damgårdsparken om det; men i denne corona-tid er det umuligt at få kontakt til personalet. Vi må blot håbe, at dette andet maleri stadig hænger, hvor det plejer.

Retur til historier om malerier