Mark ved Løjesøvej, set mod øst mod “Nissehytten”.

Disse tre malerier viser samme kig, fra kanten af det der senere blev til Løjesøvej 17, og stik øst mod de to huse, der nu er Løjesøvej 7 og 9. Malerierne er fra hhv. 1945, 1946 og 1942. Den mark, der ses i billedet, er siden af Thorvald Larsens søn, Poul Larsen, udstykket til tre parcelhusgrunde (Løjesøvej 12, 14 og 16).
Vinterbilledet fra 1942 antyder hvor besværlig adgangen til Kildebakken kunne være om vinteren. Der skulle skovles meget sne.

Maleriet fra 1946 blev skænket til Thorvald Larsen Selskabet i 2017. De to øvrige er i privateje.

Maleri nr 260. 1945.

Maleri nr. 123. 1946

Maleri nr. 166. 1942.