Hovevej, fra indkørslen til Slottet, set mod syd.

Maleri nr. 121.
Thorvald Larsen har stået ved indkørslen til Slottet, på hjørnet af Hovevejen, og malet udsigten mod syd.
1935.
Privateje.
Derunder et foto samme sted februar 2018.