Engparti med mølle i baggrunden – vinter

 

11056[1]

Maleri nr. 8
Motivet har et lavt engområde i forgrunden, en bebyggelse omgivet af træer på en bakkeskråning i baggrunden til højre, og en mølle i horisonten. Det samme sted ses på maleri nr. 23, som er malet få år tidligere. Bestemte huse og træer kan genkendes fra det ene maleri til det andet. Maleriet her er fra 1922, og det andet vistnok fra 1919. Da Veksøs mølle brændte i 1915, kan det ikke være den, man ser. Den eneste mølle på egnen, der umiddelbart passer med motivet, er Stenløse mølle. I så fald er vi et par km nord for møllen, og kigger mod syd. Det kan passe med, at maleren har stået i engen neden for gården Stiesdal. Hvis man står dér, passer det at det højdedrag, hvor møllen stod, ses langt ude i horisonten  til venstre for trævæksten. De huse der ligger på stedet i dag, ligger ikke på samme sted som husene i 1919/1922; men selv om man tager hensyn til det, passer husenes placering ikke helt, ligesom træbevoksningen er lidt større end den burde være. Dermed forbliver det usikkert, om billedet nu også er malet dér.
Årstal: 1922.
Tilhører Egedal Kommune (Damgårdsparken)

Sammenligning mellem maleri nr. 8 og nr. 23.