Oversvømmede tørvegrave i eng, vistnok ved Lundebro

Maleri nr. 108
Eng med oversvømmede tørvegrave. Telefonmasterne i baggrunden står formentlig langs Hovevejen. Maleren har formentlig stået lidt nord for Værebro Å og kigger hen over Hovevejen mod vest. Lundebro er da lidt til venstre for billedet.
1918.
Tilhører TLS