Værebro Å med Kastholm i Baggrunden

Maleri nr. 47. Malet 1917.
Motiv ved Værebro Å syd for Kildebakken. I forgrunden åen. I baggrunden gårdene på Holmevej, med gården Kastholm i forgrunden. Den er her malet gul. På senere malerier er den hvid.
Tilhører TLS
Se også her.