Kastholm, udsigt mod Løje Sø og Kildebakken

Maleri nr. 109. Malet 1939.
Udsigt fra marken lige vest for Kastholm (ved Holmevejen) mod nordøst, mod Løje Sø og Kildebakken. I horisonten bag Kildebakken ses gravhøjen Skelhøj. Længst til venstre Jægerbakken. Vinter.
Tilhører TLS

Maleri nr. 27. Malet 1936?
Samme motiv, tidligt forår, sneen under smeltning.
Privateje.

Fotoet herunder viser samme kig, fotograferet i 2018. Vandspejlet i højre side af fotografiet er et vandhul der er formet ved udgravning af en tidligere tørvegrav. Her var intet vandhul for Anden Verdenskrig. Løje Søs vandspejl ses ikke på fotografiet, fordi vandstanden i søen blev sænket omkring 1950, og det meste af den tidlgiere søflade er nu rørskov. Bakken ved Jægerbakken er plantet til med granskov. Der er udstykket boliger på bakken bag Thorvald Larsens hus på Kildebakken.