Kontakt til foreningen

Foreningens bestyrelse består af følgende:

Formand / kasserer:
Kåre Fog
Hesselholm 107, 3670 Veksø
Tlf  29 21 22 02
<kaarefog@gmail.com>

Magasinforvalter:
Per Gudmundsen
Møllestræde 6, 3670 Veksø
Tlf 47 17 22 30
<gudmundsen@mail.tele.dk>

Birgit Jensen
Fangekrogen 22, 3400 Hillerød
Tlf 48 26 76 14
<birgitogkjeld@mail.dk>

Tue Møller Jensen
Lærkebækvej 19, 3670 Veksø
Tlf 21 46 49 21
<tuemoller@yahoo.dk>

Kontakt til foreningen kan ske til bestyrelsens medlemmer

Indbetaling af kontingent:

Kontingentet for 2020 er på 150 kr.

Beløbet kan indbetales på foreningens bankkonto:

Reg. Nr. 1345 (Nordea Stenløse)

Konto nr.  6890-375-284

Ved overførsel via netbank bedes man anføre ”Kontingent 2023” samt navn.

Aktiviteter