Aktiviteter

GENERALFORSAMLING 2020

Tirsdag d. 18. februar kl. 19.30 i Veksø Kro, Veksø Bygade 19.

Generalforsamlingen har denne dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Aflevering af evt. fuldmagter til dirigentens godkendelse
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets regnskab
5. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår fortsat 150 kr/år)
6. Behandling af evt. indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før).
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
(på valg til bestyrelsen er i år Birgit Jensen og Tue Møller Jensen, som begge er villige til genvalg; bestyrelsen er p.t. kun på 4 personer, så vi vil gerne finde en femte person; desuden mangler en af de to suppleanter).
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Vel mødt.
Der vil være et let traktement med småkager og kaffe.
I tilslutning til generalforsamlingen vil blive vist et lille udvalg af fotos af malerier, især malerier som er dukket op i 2019.

Nærmere oplysninger hos formanden, Kåre Fog, tlf 29 21 22 02